Deze pagina is geoptimaliseerd voor staande weergaveRabo Duurzame Innovatieprijs 2020

Springplank voor het realiseren van jouw droomDe Rabo Duurzame Innovatieprijs stimuleert ondernemers met innovatieve oplossingen die er echt toe doen. Ondernemers die willen bijdragen aan de groei van hun bedrijf én aan een betere wereld. Behoor jij dit jaar tot de winnaars? Dan krijg je een toegewijde accountmanager, toegang tot relevante sectorkennis, introductie bij interessante marktpartijen en advies over de benodigde financiering. Daarnaast win je een geldbedrag van €20.000 voor het verder ontwikkelen van jouw innovatie! Waar wacht je nog op?
Categorieën Rabo Duurzame Innovatieprijs


Je kunt bij het inschrijven kiezen uit één van de volgende drie categorieën:

  • Voedsel & Landbouw
  • Circulaire Economie & Klimaat
  • Vitale Gemeenschappen & Zorg

Uit iedere categorie wordt een winnaar gekozen. Bekijk meer informatie over de categorieën

Inspiratie opdoen?

Bekijk het filmpje van de winnaar van vorig jaar, Fumi ingredients:Waarom meedoen?

Hoe werkt het?

Planning

Criteria

Winnaars 2019Rabo Sustainable Innovation Award 2020

The springboard for realizing your dream
The Rabo Sustainable Innovation Award encourages and stimulates entrepreneurs with innovative solutions that can really make a difference. These are entrepreneurs who want to contribute to the growth of their business as well as making the world a better place. Will you be among the winners this year? If so, you’ll be assigned a dedicated account manager and receive access to pertinent sector knowledge, be introduced to relevant market players and receive advice on the necessary financing. You’ll also win € 20,000 to help further develop your innovation! What are you waiting for?
Rabo Sustainable Innovation Award categories


When registering, you can choose from the following three categories:

  • Food & agriculture
  • Circular economy & climate
  • Vital communities & healthcare

A winner will be chosen in each category.  View more information about the categories

Looking for inspiration?

View the video about last year’s winner, Fumi Ingredients:What’s in it for you?
Planning

Criteria

Winners 2019